Currently viewing: APIE » CENTRO ISTORIJA

Išsilavinimas yra turtas, kuris
bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.

Kinų patarlė

Onos Čirvinskienės mokymo centras įkurtas 1996 m. vasario 6 d.

Pradžioje penkerius metus mokymo centras buvo įsikūręs AB „Fasa“ patalpose Sporto g. 9 Marijampolėje. 2000 - iais metais, įsigijus nuosavus namus, mokymo centras persikėlė į miesto centrą Sodo g. 3. Tai gilią istoriją turinti vieta, miesto parko ramybės, žalumos ir čiulbančių paukščių bei Vytauto  Didžiojo  paminklo apsuptyje.

Mokymo centre dirba gabūs ir energingi, didelę darbo patirtį turintys, profesijos mokytojai:
Inžinieriai mechanikai: Juozas Rimgaudas Černius, Virmantas Naruševičius, Sigitas Čirvinskas ir energetikos inžinierius Mindaugas Čirvinskas.

Mokymo centras vykdė keletą projektų Europos Sąjungos lėšomis:

2003 m. buvo įvykdytas iš „Žmogiškųjų išteklių plėtros“ fondo finansuotas projektas „Nuteistųjų integracija į darbo rinką“ Marijampolės ir Kybartų pataisos namų nuteistiesiems asmenims. Kūrikais ir krovinių kabinėtojais apmokyti šimtas penki nuteistieji asmenys.

2007 m. buvo įvykdytas projektas „Investicija į laivų statybą“ Vilkaviškio laivų statybos firmoje „Vėtrungė“. Dvidešimt du darbuotojai  apmokyti medienos apdirbimo staklininko profesijos.

2011 m. mokymo centras dalyvavo projekte „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimo iš žemės ūkio į kitas veiklas skatinimas Lietuvoje“. Šiame projekte du šimtai trisdešimt aštuoni jauni žmonės apmokyti auto krautuvų vairuotojais ir keturiasdešimt šeši žmonės elektros įrenginių taisymo ir priežiūros elektromonteriais.

2007 m. už gerus darbo rezultatus ir aktyvią visuomeninę bei labdaros veiklą Onos Čirvinskienės  mokymo centras buvo įvertintas kaip aktyviausias Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo narys.

2012 m. Onos Čirvinskienės mokymo centras už aktyvią veiklą, vykdant socialinės integracijos, suaugusiųjų  mokymo ir profesinio rengimo projektus įvertintas apdovanojimu „Gausos Žuvis. Už investiciją į žmogų“.
Šį apdovanojimą pasirašė Konrado Adenauerio fondo atstovas Andreas  M.Klein, Bernardinai - Andrius Navickas ir Lietuvos socialinės rinkos plėtros instituto atstovas - Kęstutis D.Rimkevičius.


„Gausos Žuvis. Už investiciją į žmogų“ apdovanojimai.

Mokymo centro darbuotojai nuolatos kelia kvalifikaciją informacinių technologijų, darbų saugos, civilinės saugos, pedagogikos bei daugelyje kitų sričių.


Mokymo centro kolektyvas.


Vyksta paskaitos.